Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Wyszkowie
ul. Kościuszki 50
07-200 Wyszków

faksem na numer (29) 742 38 08
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wyszkow.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (Pokój 13, parter)

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można użyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.