Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Wyszkowie dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

          Prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie
          ul. Kościuszki 50
          07-200 Wyszków
          fax (29) 742 51 54

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego – tel. (29) 742 30 26. 
Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest Administrator Systemu Informatycznego  - tel. kom. 506 094 032