Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Sprawozdania statystyczne

Karty podstawowe

Wykonując dyspozycję zawartą w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. - Dz.U.2015.2316) Sąd Rejonowy w Wyszkowie udstępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdanie statystyczne za I-sze półrocze 2020 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20R
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdania statystyczne za 2019 r.

S00WS01R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach cywilnych
S00WS05R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
S00WS16R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS20K - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych
S01R - sprawozdanie w sprawach cywilnych
S05R - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
S06R - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
S07R - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
S10R - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
S16R - sprawozdanie w sprawach rodzinnych
S20K - sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych
S23K - sprawozdanie z działalnosci komornika
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie statystyczne za I-sze półrocze 2019 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20R
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdania statystyczne za 2018 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20R
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2018 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20R
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.

Etatyzacja S01R - Wydział Cywilny
Etatyzacja S05R - Wydział Karny
Etatyzacja S16R - Wydział Rodzinny i Nieletnich
Etatyzacja S20K - Wydział Ksiąg Wieczystych
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2017 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20K
MS-S1R Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wkroczeniowych
MS-S6R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdania statystyczne za 2016 r.

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych  - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016
MS-S6-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń za rok 2016
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiag wieczystych - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016

Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2016 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20R
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdania statystyczne za 2015 r

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika