Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Portal Orzeczeń

Karty podstawowe

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 15.02.2014 utworzony został Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.
Zakres publikowanych orzeczeń został ustalony przez zespół sędziów i nie zakłada udostępniania treści objętych wyłączeniem oraz nieistotnych z punktu widzenia walorów prawnych i informacyjnych lub orzeczeń powtarzających się.
Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Proces ten odbywa się automatycznie dzięki zaawansowanym algorytmom analizy tekstu.

Portal Orzeczeń jest dostępny pod adresem http://orzeczenia.wyszkow.sr.gov.pl/