Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu Budżet i majątek jednostki z dnia pt., 02/02/2018 - 13:41

Budżet jednostki


Majątek jednostki

Sąd Rejonowy w Wyszkowie dysponuje:

  • nieruchomością położoną w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 50, otrzymaną w trwały zarząd na czas nieokreślony jako udział 79/100 w działce nr 4826/1 o powierzchni 0,8049 ha, zabudowaną budynkiem wielokondygnacyjnym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie księga wieczysta nr OS1W/00026615/9;
  • majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności jednostki  (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, itp. urządzenia).


Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego