Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu Kasa i konta bankowe z dnia śr., 07/05/2017 - 13:44

Kasa czynna w godzinach:

Poniedziałek
09:00 - 15:30
Wtorek - Piątek 7:45 - 14:15

Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypadnie w dzień inny niż poniedziałek
Kasa czynna w godz. 7:45 - 11:00

Jeżeli zaś ostatni dzień miesiąca przypadnie w poniedziałek
Kasa czynna w godz. 7:45 - 14:30

Przerwy w godz. 11:30 - 11:50 i 13.00 - 13.15


Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa
27 1010 1010 0433 7122 3100 0000


Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia) 
BGK O/Warszawa
Sumy depozytowe PLN    15  1130 1017 0021 1001 2390 0004
Sumy depozytowe USD    85  1130 1017 0021 1001 2390 0005
Sumy depozytowe EUR    69  1130 1017 0021 1001 2390 0002
Sumy depozytowe CHF    96  1130 1017 0021 1001 2390 0001
Sumy depozytowe GBP    42  1130 1017 0021 1001 2390 0003


Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
15 1130 1020 0013 4406 1720 0006


Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Warszawa
63 1130 1017 0013 4406 1720 0007