Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Koordynator do spraw dostępności

Karty podstawowe

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t.) na koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie została wyznaczona Pani Ewa Szymańska - starszy inspektor w Oddziale Administracyjnym.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie;
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Wyszkowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Koordynator do spraw dostępności - Pani Ewa Szymańska

Dane kontaktowe:
tel. 29 742 38 07
e-mail: ewa.szymanska@wyszkow.sr.gov.pl