Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Czytelnia akt

Karty podstawowe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dniem 6 marca 2017 r. tworzy się w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie czytelnię i e-czytelnię akt sądowych, które stanowią integralną część Biura Obsługi Interesanta.
Organizację i sposób działania czytelni i e-czytelni akt określa Regulamin.

Załączniki do pobrania: