Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Karty podstawowe

Budżet jednostki


Majątek jednostki

Sąd Rejonowy w Wyszkowie dysponuje:

  • nieruchomością położoną w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 50, otrzymaną w trwały zarząd na czas nieokreślony jako udział 79/100 w działce nr 4826/1 o powierzchni 0,8049 ha, zabudowaną budynkiem wielokondygnacyjnym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie księga wieczysta nr OS1W/00026615/9;
  • majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności jednostki  (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, itp. urządzenia).


Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Wnioski lub oferty należy składac w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godziny 10:00