Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Karty podstawowe

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:

www.ms.gov.pl

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych

www.pokrzywdzeni.gov.pl


W ramach prowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą otrzymać m.in. specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną jak również pomoc materialną.

Każdorazowo świadczona pomoc jest dopasowana do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jak również ma na celu minimalizowanie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą natomiast skorzystać z pomocy psychologicznej oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z osobą pierwszego kontaktu, dyżurującą w Ośrodku. Poniżej dane teleadresowe prowadzonych Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Lokalnych Punktów wraz
z godzinami ich funkcjonowania:

tabela

Pomoc świadczona w Ośrodku i Lokalnych Punktach Pomocy  współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości (link przekierowujący na stronę https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/), którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ośrodki będą funkcjonowały do 31 grudnia 2021 roku

 

Załączniki do pobrania: