Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz wstrzymania wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych

Karty podstawowe

Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Sądu w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz wstrzymania wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych.