Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz wstrzymania wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych.

Karty podstawowe

Zarządzenie nr 26/2020 Prezesa Sądu w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz wstrzymania wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych.