Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Przyjęcia interesantów w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Karty podstawowe

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęć interesantów w  Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j. z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia korona-wirusem SARS-COV-2 (Dz.U.2020.325), art. 22§ 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art.8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania udziela informacji o sprawach zawisłych w tutejszym Sądzie wyłącznie drogą telefoniczną pod nr. tel. (29) 742 38 01 wew. 208, tel./fax (29) 742 38 08 bądź elektroniczną boi@wyszkow.sr.gov.pl

 

§ 2

 

Ogranicza się dostęp do akt i udostępnianie ich w czytelni Sądu od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania z wyjątkiem spraw pilnych oraz po wykazaniu, że pilna potrzeba przejrzenia akt wynika z:

- konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez sąd,

- z biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego lub

- zbliżających się terminów rozpraw w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.