Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Powołanie Komornika Sądowego

Karty podstawowe

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2020 r., nr DWOiP-IV.6340.656.2019 Pan Rafał Paweł Nowakowski został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie i utworzył kancelarię komornicza z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 25. Pan Komornik złożył ślubowanie w dniu 11 września 2020 r.