Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Powołanie Komornika Sądowego

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2019 r., nr DWOIP-IV-6340.76.2019 Pani Justyna Biernacka została powołana na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie i utworzyła kancelarię komorniczą z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej 5 lok. 1. Pani Komornik złożyła ślubowanie w dniu 6 sierpnia 2019 r.