Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Powołanie komornika sądowego

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2018 r., nr DWOIP-IV-634-154/18 Pan Wojciech Orzechowski został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie i utworzył kancelarię komorniczą z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 11 Listopada 4. Pan Komornik złożył ślubowanie w dniu 14 września 2018 r.