Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Powołanie komornika sądowego

Karty podstawowe

Powołanie komornika sądowego
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2018 r., nr DWOIP-IV-634-35/18 Pani Marta Sławęcka-Starybrat została powołana na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Pani Komornik złożyła ślubowanie w dniu 13 lipca 2018r. i utworzyła kancelarię komorniczą z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 11 Listopada 31.