Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Powołanie komornika sądowego

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DWOIP-IV-634-289/17 Pan Paweł Bulik został powołany na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Pan Komornik złożył ślubowanie w dniu 12 czerwca 2018 r. i utworzył kancelarię komorniczą z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 42.