Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Likwidacja kasy w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Karty podstawowe

Na podstawie Zarządzenia nr 24/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 23 lipca 2019 roku, z dniem 29 lipca 2019 r. ulega likwidacji kasa Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Znaki opłaty sądowej będą do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 13 (parter budynku) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00. 

Numery rachunków bankowych dla Sądu Rejonowego w Wyszkowie, na które odpowiednio należy dokonywać wpłat:

  • Rachunek dochodów budżetowych, na które przyjmowane są wpłaty na poczet opłat sądowych, zasądzonych grzywien oraz kosztów sądowych:

27 1010 1010 0433 7122 3100 0000 – Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

  • Rachunek sum na zlecenie, na które przyjmowane są wpłaty na poczet zaliczek dla biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.:  

15 1130 1020 0013 4406 1720 0006 – Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa  


UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację, czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.