Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie

Karty podstawowe

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

- Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - tel. (29) 742 38 01;
  e-mail: boi@wyszkow.sr.gov.pl 
- I Wydziale Cywilnym – tel./fax (29) 742 49 35; 
  e-mail: 1cywilny@wyszkow.sr.gov.pl
- II Wydziale Karnym- tel./fax (29) 742 30 26,                        
  e-mail: 2karny@wyszkow.sr.gov.pl
- III Wydziale Rodzinnym i nieletnich – tel./fax (29) 742 33 04, 
  e-mail: 3rodzinny@wyszkow.sr.gov.pl
- IV Wydziale Ksiąg Wieczystych- tel./fax.(29) 742 50 76, 
  e-mail:  4wkw@wyszkow.sr.gov.pl
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,
- za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Rejonowego w Wyszkowie drogą telefoniczną bądź elektroniczną.