Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wyszkowie o wznowieniu przyjmowania Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Karty podstawowe

Komunikat
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wyszkowie 
 
Uprzejmie informujemy o wznowieniu przyjmowania Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Z dniem 22 maja 2020 r. otwarte dla Interesantów będą:
- Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00,
- Czytelnia akt od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do 14:00.

     Do budynku Sądu będą wpuszczane osoby:
a) mające zasłonięte usta i nos maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby;
b) posiadające wezwanie lub zawiadomienie w celu wzięcia udziału w rozprawie lub posiedzeniu jawnym;
c) w celu złożenia pisma w Biurze Obsługi Interesanta;
d) korzystające z Czytelni akt.

     Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust, zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury ciała
     Po wejściu na teren budynku należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz bezwzględnie przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
     W ramach działań zapobiegawczych prosimy, aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:
- Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie 
nr tel. 29  742 38 01, boi@wyszkow.sr.gov.pl 
- I Wydziale Cywilnym – tel./fax (29) 742 49 35; 
- II Wydziale Karnym- tel./fax (29) 742 30 26,                        
- III Wydziale Rodzinnym i nieletnich – tel./fax (29) 742 33 04, 
-  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych- tel./fax.(29) 742 50 76, 
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,
- za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
 
     Jednocześnie apelujemy aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.
     Zasady przebywania w budynku Sądu określono w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego w Wyszkowie Nr 28/2020 r. z dnia 21 maja 2020r., zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie.