Przejdź do treści

Jesteś tutaj

I N F O R M A C J A

Karty podstawowe

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie z dniem 18 marca 2020 roku:
 
1. Wstrzymuje się wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi wymienionymi w zarządzeniu z dnia 12 marca 2020 roku.
2. Wstrzymuje się przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.
3. Wstrzymuje się przyjmowanie bezpośredniej korespondencji od komorników sądowych, Policji i innych instytucji za wyjątkiem Poczty Polskiej.